IntroGeo

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług geologicznych

Firma IntroGeo

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

Oferuje szeroki zakres usług związanych z geologią i geotechniką. Specjalizujemy się w rozpoznawaniu i badaniach warunków gruntowo-wodnych związanych z różnej skali inwestycjami budowlanymi.
Od 2013 roku opracowaliśmy kilkadziesiąt opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Doradzimy zakres i rodzaj badań, zadbamy o dobry grunt pod Twoją inwestycję!

Czym się zajmujemy

Zakresem naszych usług obejmujemy obszar całego kraju. Zapraszamy do współpracy!

Określaniem parametrów gruntów

Odwiertami geotechnicznymi

Nadzorami geotechnicznymi nad inwestycjami budowlanymi

Opracowywaniem dokumentacji geotechnicznych

Pomiarem zwierciadeł wód gruntowych

Sondowaniami statycznymi i dynamicznymi

Określaniem zanieczyszczenia środowiska gruntowego

Poborami prób gruntów

Badaniami laboratoryjnymi

Zobacz nasze realizacje

Od 2013 roku opracowaliśmy kilkadziesiąt opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Wykonaliśmy kilka tysięcy metrów odwiertów, sond oraz badań laboratoryjnych.