Badania gruntu pod domy jednorodzinne

W jakim celu wykonuje się badania gruntu?

  • w celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża pod inwestycję
  • określenie parametrów gruntów są konieczne do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów budynku i ich izolacji przeciwwilgociowej
  • badania gruntu pozwalają określić możliwość podpiwniczenia budynku
  • nawet w przypadku kupna gotowego projektu domu jednorodzinnego konieczne jest dostosowanie go do warunków geologicznych na danej działce
  • rezygnacja z badań gruntu może skutkować nierównomiernym osiadaniem gruntu co spowoduje pękanie ścian
  • niezbadanie warunków wodnych skutkować może zalewaniem piwnic i wilgocią na ścianach

 

Koszty badań gruntu pod dom jednorodzinny są niewielkim procentem kosztów całej inwestycji a jakże ważnym!