Obsługa geotechniczna budowy

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi przez cały okres trwania budowy.

W ramach obsługi geologicznej budowy i nadzoru geotechnicznego oferujemy:

 • odbiory dna wykopów fundamentowych
 • weryfikacja gruntów w dnie wykopu z gruntami określonymi w dokumentacji geotechnicznej
 • badanie stanu zagęszczenia nasypów budowlanych sondą dynamiczną typu DPL
 • sprawdzanie zagęszczenia nasypów pod posadzki domów jednorodzinnych
 • kontrola zagęszczenia nasypów i zasypek instalacji podziemnych
 • badanie zagęszczenia nasypów pod drogi i chodniki
 • badania nośności gruntu metodą VSS oraz płytą dynamiczną
 • sprawdzamy zgodność rodzaju gruntu oraz jego parametry z założeniami projektowymi
 • pobieramy próbki do specjalistycznych badań laboratoryjnych
 • określenie przydatności gruntów do wykorzystania ich w nasypach budowlanych
 • sporządzamy raporty oraz protokoły z wykonanych prac

 

Każdorazowo badanie geotechniczne prowadzone jest przez osobę ze stosownymi uprawnieniami do tego typu prac a wyniki przeprowadzonych badań kończymy wpisem do dziennika budowy oraz przekazujemy raport geotechniczny z wynikami badań.